Sunday, 18 April 2021

Hubungi Kami

Address:
Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti (SPaQM),
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Kampus Gong Badak,
21300 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman,
MALAYSIA.
Telephone: 09-6688901
http://spaqm.unisza.edu.my

Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti (SPaQM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, MALAYSIA.
Tel: 09-668 8901 | Email: spaqm@unisza.edu.my | Faks: 09-6677868