Sunday, 18 April 2021

Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA)Pengenalan

Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA) ialah eksesais penarafan universiti dan kolej universiti di Malaysia berdasarkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pada tahap enam (ijazah sarjana muda) Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF). Penarafan merupakan salah satu langkah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membudayakan penambahbaikan kualiti berterusan yang melengkapi proses jaminan kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA). Pengajaran dan pembelajaran adalah asas kepada semua universiti dan SETARA adalah medium melalui Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) mengukurnya dengan sebuah jawatankuasa bebas.

  • 2007    : 6 domain dan 89 indikator
  • 2009    : 25 kriteria dan 82 indikator (Input process & Output)
  • 2011    : 26 kriteria dan 62 indikator

| Print | PDF 

Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti (SPaQM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, MALAYSIA.
Tel: 09-668 8901 | Email: spaqm@unisza.edu.my | Faks: 09-6677868