Sunday, 18 April 2021

Jawatankuasa iPMO UniSZAPejabat Pengurusan Program peringkat institusi (iPMO) diwujudkan bagi memantau, mengurus serta menyelaras segala aktiviti berkaitan perlaksanaan PSPTN di UniSZA. Ketua bagi setiap CAPs dilantik berdasarkan jawatan dan pusat tanggungjawab yang berkaitan bertujuan bagi menyelaras segala usaha dan tindakan ke arah mencapai matlamat dan sasaran yang telah digariskan bagi setia CAPs. Penyelaras data pula dilantik bagi menyelaras proses pengumpulan data pencapaian di peringkat pusat tanggungjawab masing-masing. Berikut adalah senarai lengkap jawatankuasa iPMO di peringkat UniSZA.

 

Ketua iPMO

Professor Dr. Mohd Ekhwan bin Toriman 
Pemangku Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Ketua Urusetia

Professor Madya Dr. Azizah Bt Endut 
Pengarah PPSPPU

Urusetia

Dr. Engku Fadzli Hasan Bin Syed Abdullah 
Timbalan Pengarah PPSPPU

Hadibah Bt Jabbar 
Penolong Pendaftar PPSPPU

Mohd Hafiz Bin Yahya 
Penolong Pendaftar PPSPPU


Ketua-ketua CAPs

#CAPsKETUANAMAPEMANTAU
1 Akademia Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Bakat dan Kualiti Akademik Prof. Madya. Dr. Nizaita bt Omar TNC (P&I)
2 Kepemimpinan Pendaftar En. Nordin Jusoh TNC (A&A)
3 Pengantarabangsaan Pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa & Komunikasi Korporat Prof. Dr. Kamaruddin bin M.Said PNC
(Hal Ehwal Korporat)
4 Mybrain15 Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Prof. Dr. Norhayati binti Mansor TNC (A&A)
5 Keusahawanan Pengarah Pusat Keusahawanan Dr. Fakhrul Anwar Zainol TNC HEPA
6 Penyelidikan & Pembangunan Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Prof. Dr. Mahadzirah Mohamad TNC (P&I)
7 Program Pemindahan Ilmu Ketua Bahagian Jaringan Industri & komuniti Dr.  Nor Azman Mat Ali@Salem PNC
(Hal Ehwal Korporat)
8 Industri Akademia Bendahari Pn. Shakimah Endut PNC
(Hal Ehwal Korporat)
9 e- Pembelajaran Pengarah Pusat Teknologi Maklumat Dr. Mokhairi Makhtar TNC (A&A)
10 Kebolehpasaran Siswazah Timbalan Naib Canselor  Hal Ehwal Pelajar Dr. Nor Azman Mat Ali@Salem NC
11 Pengajaran & Pembelajaran Pengarah Pusat Pengurusan Bakat dan Kualiti Akademik Prof. Dr. Zulkifli A. Manaf TNC (A&A)
12 Pembangunan Holistik Pelajar Pengarah Pembangunan Holistik Pelajar En. Shahzool Hazimin Azizam TNC HEPA
13 Pembelajaran Sepanjang Hayat Pengarah Pusat Penataran Ilmu Dr. Abdul Manan Mohamad TNC (A&A)

 

Penyelaras Data

#NamaPusat Tanggungjawab
1. En. Mohd Khairuddin Mohd Safee Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
2. En. Ishamri Ismail Fakulti Pertanian, Biotek dan Sains Makanan
3. Pn. Siti Aishah Abu Bakar Fakulti Pertanian, Biotek dan Sains Makanan
4. Cik Mariana Jusoh Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
5. Cik Norhayati Che Hat Fakulti Bahasa dan Komunikasi
6. Puan Julaily Aida Jusoh Fakulti Informatik dan Komputeran
7. Puan al-Arikah Raja-E Ali Fakulti Rekabentuk Teknologi dan Kejuruteraan
8. YM Syed Mohd Hafiz Syed omar Fakulti Kontemporari Islam
9. Tengku Mohd Redzuan Abidin B Tengku Sulaiman Jabatan Pendaftar
10. Noorfadzilah Mokhtar @Makhtar Perpustakaan

| Print | PDF 

Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti (SPaQM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, MALAYSIA.
Tel: 09-668 8901 | Email: spaqm@unisza.edu.my | Faks: 09-6677868