Sunday, 18 April 2021

Pencapaian CAPs 2013Pencapaian CAPs UniSZA bagi 2013 secara keseluruhannya boleh dilihat kepada jumlah KPI yang telah mencapai sekurang-kurangnya 95% daripada sasaran yang telah ditetapkan oleh KPM. Daripada keseluruhan sebanyak 82 KPI dan PI yang telah digariskan oleh KPM, sebanyak 39 KPI dan PI telah mencapai 95% sasaran dan ke atas, manakala 8 mencapai antara 60%-95% sasaran dan 35 KPI dan PI telah mencapai kurang daripada 60% daripada sasaran.

Analysis pencapaian CAP 2013 boleh dilihat di dokumen analisis (klik untuk muat turun). Pencapaian diperingkat Fakulti dan Pusat Tanggungjawab boleh dilihat berdasarkan pencapaian beberapa KPI penting yang memberi impak secara langsung kepada kecemerlangan pencapaian UniSZA. Pencapaian terperinci mengikut pecahan fakulti dan pusat tanggungjawab boleh didapati dengan menghubungi pihak urusetia PPSPPU.

 

 

| Print | PDF 

Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti (SPaQM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, MALAYSIA.
Tel: 09-668 8901 | Email: spaqm@unisza.edu.my | Faks: 09-6677868