Fungsi Unit Kualiti

FUNGSI UNIT KUALITI

Unit kualiti SPaRQM terbahagi kepada dua (2) iaitu ;

1. Pengurusan Kualiti Akademik

 • Membuat Semakan Dokumen Bagi Permohonan Program Akademik Baharu/ Permohonan Akreditasi Sementara (PA)/ Permohonan Akreditasi Penuh (FA)
 • Menguruskan Audit Dalaman Program Akademik di UniSZA
 • Menguruskan Audit Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) Program Akademik di UniSZA
 • Menguruskan Latihan kepada Auditor
 • Menguruskan Pendaftaran Program Akademik
 • Menjadi Pengantara Pihak Universiti dan Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA)
 • Menjadi Urus Setia Bagi Lawatan Penilaian Akreditasi Penuh Program Daripada Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA)

2. Pengurusan Kualiti Tadbir Urus

 • Membangunkan Dokumen Kualiti UniSZA iaitu Quality and Risk Management System (QRMS)
 • Menguruskan Audit QRMS
 • Menguruskan latihan kepada Auditor QRMS
 • Menjadi urus setia Jawatankuasa Kualiti UniSZA