Fungsi Unit PS

FUNGSI UNIT PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENARAFAN

 PERANCANGAN STRATEGIK

  • Merancang Pembangunan Pelan Strategik UniSZA
  • Memantau dan Melaporkan Pencapaian Pelan Strategik UniSZA

PENARAFAN

  • Merancang Strategi Pencapaian Penarafan UniSZA (QS, SETARA,OBB)
  • Memantau dan Melaporkan Pencapaian Penarafan UniSZA (QS, SETARA,OBB)