Sunday, 18 April 2021

VISI

Pusat Tanggungjawab (PTj) Rujukan Ramai


MISI

Memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam menzahirkan kecemerlangan universiti melalui perancangan strategik dan pengurusan kualiti yang berkesan.


NILAI TERAS

i. Kompeten dan berkemahiran.

ii. Kreatif dan inovatifi.

iii. Fokus pelanggan

iv. Kebertanggungjawaban

v. Kecaknaan dan kekitaan

| Print | PDF 

Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti (SPaQM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, MALAYSIA.
Tel: 09-668 8901 | Email: spaqm@unisza.edu.my | Faks: 09-6677868