VISI

Pusat Tanggungjawab (PTj) Rujukan Ramai


MISI

Memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam menzahirkan kecemerlangan universiti melalui perancangan strategik dan pengurusan kualiti yang berkesan.


NILAI TERAS

i. Kompeten dan berkemahiran.

ii. Kreatif dan inovatifi.

iii. Fokus pelanggan

iv. Kebertanggungjawaban

v. Kecaknaan dan kekitaan

| Print |